Hosting Servis Şartları

Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

Aşağıdaki aktivitelerin Kavinet.com’ a ait sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Kavinet.com aşağıda belirtilen yasaklanmış aktiviteleri gerçekleştiren müşterilerine ait lhizmetleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM Mail Gönderilmesi

SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Kavinet.com Sunucularında aşırı yüklenmelere sebep olarak, diğer müşterilere sağlanan hizmetlerde aksamalara neden olmaktadır.

MÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, Kavinet’den SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, Kavinet’e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda KAVİNET sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.

Müşteri, KAVİNET’in yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, KAVİNET’in, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için KAVİNET’e spam ya da mail başına 1,00 Türk Lirası tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul etmiş bulunmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserlerine Yönelik Suçlar

Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve “Fikir ve Sanat Eserleri Yasası”,”Markalar Yasası”, “Türk Ticaret Yasası”,”Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa” kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren içerik ve resimlerde, birhost.com taraf olarak gösterilemez.

Genel Ahlaka ve Geleneklere Aykırı Davranış ve Yayınlar

Kavinet.com hizmetlerinin , kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve-veya buna aracı olunması .

Diğer Bilgisayar veya Ağlara Yasadışı Yollarla Erişim veya Zarar Verici İçerik Dağıtımı (Virüs, Trojan, Truva Atı)

Müşteri, Kavinet sistemlerini kullanarak diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Kavinet sistemlerinin işleyişini veya güvenliğini tehdit edecek veya mağruz bırakacak işlemlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan aktivasyonlarda bulunmak, zarar verici içerik dağıtımı…

Diğer Yasadışı Aktiviteler

Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

Yedek Alma / Geri Yükleme İşlemleri

Kavinet.com , Müşteri’ye ait her türlü bilgi ve içeriği düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Kavinet sistemlerinde bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir.

Kavinet sistemlerinde bulunan müşteriye ait verilerin (web sitesi, email, veritabanı vb.) yedeklenmesi müşterilerin sorumluluğundadır.

Kavinet hizmetlerinden yararlanan müşterilerin servisleri hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı veya içeriklerden, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorunlu tutulamaz. Sorumluluk, tamamen Müşteri’ye aittir.

Servis Sürekliliği

Kavinet, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servis ve hizmeti vermekle yükümlüdür. Fakat donanım hatası veya Kavinet sistemleri dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Uygulamalar

Kavinet.com sunucularını kullanarak korsan yazılım dağıtımı, ve 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. uygulamalar) veremez veya verilen servisleri kötüye kullanamaz. Kavinet, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

Verilerin Güvenliği ve Gizlilik

Kavinet, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Kavinet, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Kavinet’i, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Kavinet servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık ve anlaşılır şekilde bildirilmektedir.

Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Kavinet’dan hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Kavinet’in yapacağı işlemlerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere, birhost servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

birhost, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgileri silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Müşteri, Online kayıt veya herhangi bir yolla birhost hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!